Takk for tilbakemeldinger!

De tre bøkene har nå vært i bruk en tid, og jeg har fått en del konstruktive tilbakemeldinger på feil i fasit og feil i et eksempel.

  • Elektriske systemer er nå ute i 2.utgave, og der er det rettet opp feil som var kjente på trykkingstidspunktet. 
  • Elektroniske systemer er ute i 3.utgave, og alle kjente feil er rettet opp.
  • Oppgavesamlingen er fremdeles i 1.utgave og har noen feil i fasit.

Nedenfor finner du link til oversikt over kjente feil. 

Kjente feil

Kjente feil i fasit.

Ingen kjente feil